Εισαγωγή και εγγραφή αυτοκινήτου στη Γαλλία

Εάν σκοπεύετε να ζήσετε στη Γαλλία για περισσότερο από έξι μήνες, θα πρέπει να δηλώσετε επίσημα το όχημά σας στη Γαλλία και να λάβετε μια γαλλική πινακίδα κυκλοφορίας. Εάν θέλετε να το κάνετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτον, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το τοπικό σας υποκατάστημα “Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement” (DREAL), προκειμένου να αποκτήσετε τη λίστα όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια γαλλική εγγραφή και την παραλαβή του “Carte grise”, της επίσημης γαλλικής ταυτότητας οχήματος. Ως ξένος πολίτης, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα ακόλουθα έγγραφα.

1. “Τεχνική Rapport de controle” (έκθεση δοκιμής MOT)
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός εάν το όχημά σας έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Αυτό το έγγραφο θα αποδείξει ότι το όχημά σας έχει περάσει τον επίσημο έλεγχο και πληροί τις γαλλικές τεχνικές απαιτήσεις. Αυτή η επιθεώρηση, η οποία διαρκεί περίπου 45 λεπτά, μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε από τα 4900 πιστοποιημένα κέντρα στη Γαλλία. Το 2008, οι επιθεωρήσεις έγιναν πιο εμπεριστατωμένες, με 141 σημεία ελέγχου. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% και αναμένεται να πληρώσετε μεταξύ 40 και 60 €.

2. “Βεβαίωση συμμόρφωσης” (Πιστοποιητικό συμμόρφωσης)
Μπορείτε να ρωτήσετε απευθείας έναν έμπορο αυτοκινήτων, έναν Γάλλο εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή. Μόλις το αυτοκίνητό σας αποδειχθεί ότι ταιριάζει με τα τεχνικά πρότυπα στη Γαλλία, θα λάβετε το “attestation de configité”. Αυτό το πιστοποιητικό είναι απόδειξη ότι το όχημά σας έχει πράγματι εκδοθεί από τον κατασκευαστή και είναι κατάλληλο για χρήση σε γαλλικούς δρόμους.

3. Απόδειξη ταυτότητας και κατοικίας
Αρκεί το διαβατήριο ή η εθνική ταυτότητά σας και ένας γαλλικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού στο όνομά σας.

4. Απόδειξη πληρωμής ΦΠΑ.
If you have any thoughts about wherever and how to use ΚΤΕΟ, you can speak to us at our own web-page.
Για να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας στη Γαλλία, θα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε πληρώσει τον ΦΠΑ στη χώρα προέλευσης του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητό σας έχει διανύσει περισσότερα από 6000 μίλια και εάν το έχετε ιδιοκτήσει για περισσότερο από 6 μήνες, δεν θα ήταν δύσκολο να το αποκτήσετε. Θα πρέπει να φέρετε την υπάρχουσα εγγραφή αυτοκινήτου, το διαβατήριό σας, ένα γαλλικό λογαριασμό κοινής ωφελείας στο όνομά σας και, ιδανικά, το τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου στην τοπική φορολογική υπηρεσία, “Center Des Impots” στα γαλλικά.

5. Τα πρωτότυπα έγγραφα εγγραφής
Θα χρειαστείτε επίσης τα βρετανικά έγγραφα εγγραφής του αυτοκινήτου.

6. Απόδειξη ιδιοκτησίας
Τέλος, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε όντως το αυτοκίνητο, για παράδειγμα με πιστοποιητικό πώλησης, αν και αρκεί η εγγραφή στο όνομά σας.

Όταν συλλέξετε όλα αυτά τα έγγραφα, μπορείτε πλέον να συμπληρώσετε ένα “Demande de certificat d’immatriculation” (ερώτηση πιστοποιητικού εγγραφής). Το επίσημο όνομα του εγγράφου είναι “πιστοποιητικό d’immatriculation” αλλά πολύ συχνά αναφέρεται ως “carte grise” (γκρίζα κάρτα). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το έγγραφο δεν παραδίδεται αμέσως και ότι θα λάβετε ένα προσωρινό έγγραφο. Κάθε γκαράζ θα μπορεί να εγκαταστήσει τις νέες γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *